חברת אימג'סטור, המשקיעה בתעסוקת עובדות ועובדים חרדים, דרוזים, תושבי פריפריה ועולים חדשים, חנכה סניף חדש בעוספיא

| עודכן: אפריל 30, 2023

צילום: משרד הכלכלה והתעשייה

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מדווחת על תוצאות מרשימות במסלולי ההון האנושי לעידוד התעסוקה במגזר הערבי: במהלך חמש השנים האחרונות גדל השכר הממוצע אליו מתחייבות החברות במגזר הערבי בתוכניות הסיוע שלה ב-42% לעומת כ-23% בכלל המשק

מנהל הרשות להשקעות, שלמה אטיאס: "צמיחה היא לא רק מושג כלכלי אלא גם ערך חברתי"

מרכז חדש של חברת אימג'סטור נחנך בעספיא. החברה, העוסקת בניהול מידע, מפעילה 6 סניפים ברחבי הארץ – מערד שבדרום ועד לטבריה שבצפון וכעת גם בעספיא. בסניף החדש שנחנך ביום רביעי, יועסקו מעל 40 עובדות. החברה שמה דגש, בין היתר, על תעסוקת נשים חרדיות, עולים, דרוזים ותושבי הפריפריה, ומעסיקה כיום מעל 500 עובדים ברחבי הארץ.

אירוע פתיחת הסעיף החדש נערך במעמד ראש העדה הדרוזית השייח מוואפק טריפ, מנהל הרשות להשקעות במשרד הכלכלה שלמה אטיאס, ראש מועצת עספיא בהיג' מנסור, האלוף במיל' כמיל אבו רוקון, ויו"ר החברה היזם אפרים רייך.

חברת אימג'סטור זכתה בעבר לסיוע מהרשות להשקעות במשרד הכלכלה במסגרת מסלולי השקעה בהון האנושי – בעיקר בתוכניות המתמקדות בעידוד העסקת חרדים.

מנהל הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, שלמה אטיאס אמר במעמד הפתיחה של מרכז הפעילות החדש: " ״צמיחה היא לא רק מושג כלכלי- אלא גם מושג חברתי. העסקה איכותית היא הדרך לנפץ מחסומים ולבנות גשר בין פריפריה למרכז. הרשות להשקעות תמשיך בתמרוץ העסקה איכותית ומגוונת ומתכוונת להרחיב את מסלולי ההשקעה בהון האנושי למסלולים המתמקדים בהגדלת שיעורי ההעסקה, וסיוע בשילוב עובדים חדשים בשוק העבודה.

אפרים רייך, יו"ר קבוצת אימג'סטור מערכות: "לקחתי על עצמי בשנת 2002 להכניס למעגל העבודה חרדים. לא ידעתי כמה זה גדול וחשוב עד היום הזה בו אנחנו פותחים סניף למגזר הדרוזי. שילוב הידיים והעשייה המשותפת דווקא בזמנים אלו מראה לכולם שהעתיד שלנו במדינת ישראל גדול מאוד. יחד נמשיך לפתח ולהתפתח, ושאפו גדול על הסיוע במשך השנים לרשות להשקעות במשרד הכלכלה"

בהיג' מנסור, ראש המועצה המקומית עספיא : "מדובר בפרויקט מצוין לחיזוק הכלכלה בישוב עספיא, ומתן פתרון לנשים דתיות – ומצד שני יצירת פתח לפרויקטים חדשים בעתיד. המועצה בעספיא תשמח לסייע כדי שפרויקט יתפתח ויקלוט עוד עובדים לצד פרויקטים נוספים אחרים"

בתוך כך השבוע פרסמה הרשות להשקעות נתונים מעודדים על תוצאות התוכניות לסיוע בהעסקת עובדים מהחברה הערבית – וכי במהלך חמש השנים האחרונות גדל השכר הממוצע אליו מתחייבות החברות במגזר הערבי בתוכניות הסיוע שלה ב-42% לעומת כ-23% בכלל המשק. נתוני הפעילות בשנת 2022 מצביעים על תוספת חזויה נטו למשק של כ-55.5 מיליון ₪

מסלולי ההון אנושי ברשות להשקעות נועדו לסייע למעסיקים בקליטת עובדים נוספים ששיעור השתתפותם בשוק העבודה בישראל נמוך: אוכלוסייה ערבית (לרבות דרוזים, בדואים וצ'רקסים), אוכלוסייה חרדית, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים, וכן עובדים מאזורי עדיפות לאומית בענפי התעשייה, ההיי-טק והשירותים.

היקף הסיוע נע בין 20%-30% מעלות השכר של העובד לתקופה של שנתיים. הרשות להשקעות מתנה את העברת המענקים בביצוע ההעסקה בפועל, קליטת העובדים החדשים לצד שמירה על מצבת כ"א הקיימת ועמידה ביתר תנאי התכנית.

על פי החלטת ממשלה 550 תוקצבו תכניות אלו בסך של 50 מיליוני ₪ בשנת 2022 עבור קליטת עובדים וצמצום פערים בחברה הערבית. מנתוני הרשות להשקעות במשרד הכלכלה במסגרת האישורים שנתנה הרשות בשנת 2022 התחייבו החברות לקלוט כ-600 משרות חדשות כשהפער בין ממוצע השכר בבקשות שאושרו בין המגזר הערבי לכלל האוכלוסייה הסתכם בכ-19% לעומת מעל 43% בכלל המשק.

עוד דיווחה הרשות כי בבקשות שאושרו במגזר הערבי הפער בין עלות השכר לנשים לעלות השכר לגברים נמוכה משמעותית (12%) לעומת הפער הקיים במגזר הערבי בכלל המשק (כ-48%) וכי במסלול 4.17  (סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל) חלה עלייה בהיקפי המשרות החדשות שאושרו בחברה הערבית בענפים עתירי הידע המאופיינים בעלות שכר גבוהה.

למסלולי ההשקעה בהון האנושי  תפקיד חשוב בעידוד הפריון, האצת הצמיחה במשק הישראלי ובעידוד המעסיקים ליצירת מקומות עבודה איכותיים. אין ספק כי האימפקט החברתי של המסלולים שמפעילה הרשות להשקעות הוא דרמטי גם עבור ציבור המעסיקים, גם עבור אוכלוסיות היעד להם הם נועדו ובעיקר עבור המשק הישראלי. 

להלן ממצאי פעילות רשות ההשקעות במסגרת החלטת ממשלה 550 במסלולי ההון אנושי:

מסלולים בהן יושמה ההחלטה:

הוראת מנכ"ל 4.20 – התכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית שזו עבודתם הראשונה בענפי התעשייה עתירת הידע

הוראת מנכ"ל 4.17 – תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל

הוראת מנכ"ל 4.18 – תכנית לקליטת עובדים נוספים בעלות העסקה גבוהה

ביצועים:

מס' מסלולתקציב שאושר (מש"ח)כמות אישוריםהשקעה בתעסוקה(מש"ח)משרות שאושרועלות שכרמכפיל החזר השקעה*[1]החזר השקעה למשק(מש"ח)
4.2015.51151.1187.515,1442.5138.9
4.1726.929112.838612,1721.9552.4
4.184.5122.12536,7682.4711.1
 46.941185598.5  102.3

*מכפיל החזר התעסוקה מבוסס על מחקר חברת דלויט מ-2021

נתוני עלות שכר ממוצעת לבקשות שאושרו במסגרת מסלול 4.17 בשנים האחרונות:

שנהעלות שכר ממוצעת במסלולשכר ממוצע במשק[2]עלות שכר מוערכת במשק
2017           8,5759,845      11,814
2018         10,10810,188      12,226
2019         11,50710,782      12,938
2020         11,81411,510      13,812
2021לא פעל11,773      14,128
2022         12,172*12,080      14,496

*נתוני 2022 מתוך נתוני למ"ס לא סופיים עד נובמבר 2022.

**לפי 20% עלות מעסיק

במהלך חמש השנים האחרונות נרשמה עלייה של 42% בעלות השכר הממוצעת במסלול, לעומת עלייה של 22.7% בשכר הממוצע במשק.

נתוני שכר חודשי ממוצע במגזר הערבי (נתונים עד 2019, אין נתונים מעודכנים יותר)[3]

שנהכלל האוכלוסייהגילאי 25-64גברים כלליגילאי 25-64נשים כלליגילאי 25-64ערבים כלליגילאי 25-64גברים ערביםגילאי 25-64 נשים ערביות גילאי 25-64
201711,45913,6699,2327,5198,5525,791
201811,98714,2069,6797,9388,8296,296
201911,77813,9969,5018,2049,3386,326

במהלך 2022 הפער בין ממוצע השכר למגזר הערבי בבקשות שאושרו במסלול 4.17 לבין השכר הממוצע במשק עמד על 19% זאת לעומת פער של 43.5% בין השכר הממוצע במשק בין כלל האוכלוסייה לבין מועסקים מהמגזר הערבי ב-2019 (ומעל 50% בשנים 2017 ו-2018).

נתונים נוספים ממסלול 4.17:

ממוצע המסלולזכרנקבה
עלות שכר חסרי ניסיון11,60011,29312,061
עלות שכר מנוסים12,83613,19711,784
כמות משרות כוללת386201185

במהלך 2022, נרשם פער בבקשות שאושרו בין עלות השכר לגברים בעלי ניסיון מהמגזר הערבי לבין נשים בעלות ניסיון ממגזר זה של כ-12%, זאת לעומת פער של 47.6% בין גברים לנשים במגזר הערבי (נתוני 2019).

במקצים האחרונים חלה עליה משמעותית בקרב משרות חדשות שאושרו בחברה הערבית במסלול 4.17, בענפים ההיי-טק: בתי תכנה, מחקר מדעי ופיתוח, מרכז פיתוח טכנולוגי, שירותי מידע ותכנות מחשבים.

יצוין כי ענפים אלו הינם ברמות השכר הגבוהות מבין הענפים בהוראת מנכ"ל זו.

צילום: משרד הכלכלה והתעשייה

נושאים קשורים: עוספיא, משרד הכלכה והתעשייה


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *