קסדה בראש טוב – מדריך סנפלינג הואשם באי עטית קסדה

| פורסם: מרץ 4, 2022

צילום סנפלינג

מדריך גלישת צוקים נאשם באי עטיית קסדה לראשו בעת שהייה וגלישה ב"נקיק השחור" שבשמורת יהודיה. חובת עטיית קסדה לראש, בעת שהייה וגלישה ב"נקיק השחור", חלה על כל הגולשים במקום והוראה זו אף מוזכרת בדף התדריך שנמסר לכל מדריך גלישת מצוקים עם כניסתו לשמורה וכן בהוראות שנמסרות לכל מי שתיאם גלישת מצוקים ב"נקיק השחור", עבור קבוצת הגולשים שתחת הדרכתו, וכך גם הנאשם קיבל את ההוראות הללו. הנאשם מודה שההוראות מוכרות לו היטב, מתוקף תפקידו כמדריך גלישה מוסמך. אולם, באותו היום המדובר, הנאשם לא עטה קסדה על ראשו לפרק זמן ממושך (של כשעה) בעת שהותו בנקיק השחור ולא ציית להוראות ולכן הוגש כנגדו כתב אישום.

הנאשם טען כי החובה לחבוש קסדה הינה על המדריכים והגולשים בעת פעולת הגלישה בלבד וכי אין שום אזכור בחוק על חובת חבישת קסדה למטיילים בשמורה. לטענתו, אין לרשות כל סמכות להורות על עטיית קסדה וממילא הוא עטה אותה על ראשו בעת הגלישה ולאחר מכן רק הלך במסלול הליכה וזו פעולה שאין בגינה חובת עטיית קסדה. המדינה טענה, כי לתקנות יש תכלית וכי בהיתר המיוחד שהונפק לנאשם מוזכרת במפורש חובת חבישת הקסדה. בנוסף, ציינה המדינה כי תפקידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים כוללים פיקוח על שמורות טבע וגנים לאומיים ועל ערכי טבע ומורשת ולרבות פיקוח על עבירות לפי החוקים הרלוונטיים. החוק אף מסמיך אותה לעשות בשטחים שבאחריותה כל פעולה הדרושה למילוי תפקידיה.

ה"נקיק השחור", הוא למעשה מסלול זוויתן תיכון והוא כולל מעבר של בריכות מים, מדרגות סלע ושלוש תחנות של גלישת מצוקים. זהו למעשה הנחל הזורם היחידי בארץ המותר בגלישת צוקים (סנפלינג). הרשות אחראית, כמנהלת השמורה, גם על ביטחונם של המבקרים ועל שלמות גופם ולכן מסמכותה לקבוע כי ההליכה בשבילם שאינם מסומנים עד לגלישה בפועל, בדיוק כמו השביל ב"נקיק השחור", תעשה בבטחה ועם קסדות על הראש, שכן, רבו המקרים בהם היו אירועים טראגיים ופגיעות בגוף, ב"נקיק השחור" לרבות, כתוצאה מאבנים מדרדרות במקום. הפרת התנאים וההוראות של הרשות מחייבת סנקציה בצידה.

בית משפט השלום בטבריה קבע כי אדם הנמצא בתחום שמורה צריך לציית להוראות הפקח והוראות הרשות, והעובר על אחד מתנאי ההיתר דינו מאסר שישה חודשים. תפקידיה של הרשות הם לטפל בכל ענייני שמורות הטבע והגנים הלאומיים ולהגן על ערכי הטבע והמורשת וכן לפקח על שמירתם. לפי החוק והתקנות עולה כי הרשות צריכה לסגל לעצמה תווי התנהלות והסדרים כדי לשמור על השטחים שבתחומה וכן על שלום גופם של ציבור המטיילים, וביניהם גם ציבור הגולשים. לסיכום, הרשות פעלה מתוקף סמכותה החוקית להטיל איסור על פעולה המסכנת את ציבור המטיילים בשטחה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *