2908 תווי ״חיפאי ותיק״ הונפקו בחודשיים האחרונים ע"י עיריית חיפה

התו "חיפאי ותיק" מאפשר לתושבי העיר שגילם עולה על 70 להחנות חינם במקומות המוסדרים [בכחול לבן] למשך 3 שעות בכל רחובות העיר.  עד היום טופלו והונפקו ע"י העירייה 2908 תווי חנייה מהווים 81% מבין 3575 הבקשות שהתקבלו עד היום בעירייה לתווי חנייה.    עובדי רשות החניה ממשיכים לפעול במלוא המרץ על מנת לסיים את הנפקת התווים לזכאים […]