השרה להגנת הסביבה: "לראשונה הצלחנו להגיע למצב שכל הגופים לעתיד מפרץ חיפה עובדים בשיתוף פעולה"

גילה גמליאל: "לראשונה הצלחנו להביא למצב שכל הגופים הרלוונטיים לעתיד מפרץ חיפה מתכנסים יחד ועובדים בשיתוף פעולה כדי לגבש אסטרטגיה כוללת לעתיד המפרץ" כוונת רשות מקרקעי ישראל להקפיא את תכנית 'מפרץ החדשנות' למשך 45 יום לפחות אינה ראויה. גילה גמליאל: אני מתנגדת למהלך המסוכן, שעלול לטרפד את הגשת המלצות הוועדה בזמן, ומשוכנעת שגם המועצה הלאומית […]