פרשת תולדות – בשמיים מסתלקות כל השאלות

ויהי כי זקן יצחק ותיכהנה עיניו מראות שנעקד על גבי המזבח והיה אביו רוצה לשוחטו באותו שעה נפתחו השמיים, וראו מלאכי השרת והיו בוכים ודימעותיהם נפלו על עיניו לפיכך כהו עיניו, כשניפטר רבי אריה לייב עמד אביו ראש ישיבת מיר רבי שמואל זצ"ל והספידו המחזה הזה היה ממש מזעזע אב שמספיד את בנו, אולם דבריו […]