בשבוע הבא ילמדו לימודים סדירים במוסדות החינוך בחבל כרמל וחבל רמות כרמל שהוגדרו כצהובים

קיום הלימודים בכל שכבות הגיל התאפשרה לאחר שקבינט הקורונה הלאומי אישר את בקשת עיריית חיפה לחלק את העיר לשבעה אזורים כך שכל אחד מהם יקבל ציון רמזור עצמאי התאם לאישור זה חזרו השבוע בתי הספר בשכונות המוגדרות כצהובות לפעילות מלאה בכל הרצף החינוכי מגני הילדים ועד כיתות יב.על פי מפת הרמזור המעודכנת יתקיימו בשבוע הבא […]