"המחלה" הישראלית בכבישים

אין זה סוד שאחת העבירות השכיחות בקרב הנהגים הישראלים היא עבירת השימוש בטלפון הנייד בזמן נהיגה. נשאלתי רבות על אודות העבירה והשלכותיה, ולאור העמימות הקיימת אנסה להרחיב על השימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה על כלל נגזרותיו והשלכותיו. בנוסף, אסקור את המצב החוקי כיום בישראל ביחס לעבירה זו. יודגש כבר תחילה כי לצד היותו עבירה על […]