דואגים למתווה: 186 סטודנטים שטרם חזרו מחו״ל יוכלו ללמוד מרחוק

הקורונה ממשיה לייצר אתגרים כאשר היום נדון בועדת הקליטה של הכנסת מצבם של סטודנטים עולים אשר עדיין נמצאים עם משפחותיהם מעבר לים. חיפה כעיר האקמית המובילה בישראל עם מספר מוסדות להשכלה גבוהה ועם אוכלוסיית עולים חדשים בתוכה קיבלה מענה מסויים לחחק מהבעיות הקיימות. שכר הלימוד ממומן לסטודנטים-עולים, כמה עשרות מהם נסעו לבקר את משפחותיהם בתקופת הקורונה […]