טורבינות הגז הטבעי והגנראטור הגיעו לנמל

לאחר מסע ימי ארוך, הציוד הראשי  של יחידות הייצור החדשות,  המוקמות באתר תחנת הכוח אורות רבין הגיע ליעדו.  מדובר באבן דרך משמעותית בהקמת היחידות וברפורמה במשק החשמל.  יחידות הייצור העובדות במחזור משולב  שתחלפנה את יחידות הייצור הפחמיות בחדרה מהוות גם צעד חשוב בדרך להפחתת זיהום האוויר ברחבי המדינה.  היחידות הפחמיות תהיינה בשימור וכגיבוי לעת חרום.במהלך […]