מהיום ניתן לבצע פעילות ספורט המותרת בשגרה בתוך המים

במהלך הימים האחרונים התקבלו תוצאות תקינות מדיגום מי- הים, ולכן ניתן לבצע פעילות ספורט המותרת בשגרה בתוך המים בנוגע לפעילות בחופי הרחצה – בחופים ספורים הסתיימו פעולות הניקיון וכמות הזפת נמצאה תקינה.  משרדי הפנים  והבריאות מעדכנים שניתן לחדש את הפעילות בחופים הבאים:  ·      נהריה – גלי גליל צפון·      עכו- ארגמן, תמרים·  חיפה […]