"יש כפול מכשירים בת"א ואתם ממשיכים ונותנים למרכז": ביקורת חריפה בדיון ועדת המשנה

ביקורת חריפה בדיון ועדת המשנה לצמצום הפערים בתקצוב שירותי הרפואה על החלטת משרד הבריאות שלא להקצות 3 תקני MRI  שטרם מומשו לפריפריה: "יש כפול מכשירים בת"א ואתם ממשיכים ונותנים למרכז" במסגרת דיון של ועדת המשנה לנושא צמצום הפערים בתקצוב שירותי הרפואה בין הפריפריה למרכז, לעניין פריסה לא שוויונית של מכשירי MRI ומכשירי PET-CT בפריפריה, המתקיים […]