פורסמו מסמכי המכרז להקמה ותפעול של מתקן ההתפלה בגליל המערבי

המכרז להקמת מתקן ההתפלה בגליל המערבי פורסם היום (ד') • הקמת המתקן תבטיח את אספקת המים לאזור, כמו גם אספקת מים לחקלאות, טבע ותיירות המכרז מפורסם בהמשך להחלטת ממשלה מחודש יוני 2018 במסגרתה הוחלט על הגדלת כמויות המים המותפלים וכן על קידום תכנית לחיבור האזורים המנותקים בארץ למערכת המים הארצית. הפרויקט יבוצע בשיטת PPP, בה […]