ועדת הכספים אישרה את הארכת הוראת השעה המעניקה הטבות מס לעשרות ישובים עד לסוף השנה

לבקשת משרד האוצר החוק בו תשולב ההארכה יבוא לאישור המליאה לקריאה שנייה ושלישית ביום שני כזכור ביום ב' השבוע, הודיע משרד המשפטים כי היועמ"ש אישר את ההארכה, נוכח בקשת שר האוצר לבחון בהליך מזורז את מדיניות הטבות המס,  באמצעות צוות מיוחד. יחד עם זאת, הבהירה נציגת המשרד, כי בכל מקרה לא תתאפשר הארכה נוספת של […]