חבר מועצת העיר בן דיין במכתב לראש העיר: "טולי קורה מבין עינייך"

היום העביר חבר מועצת העיר, אלי בן דיין, מסיעת הליכוד מכתב לראש העיר קליש רותם לגבי התבטאותה הנטענת כלפי ועד קרית חיים בהקשר לסמכויות ויכולת הטיפול בקורונה של הוועד. על המכתב חתומה גם חברת מועצת העיר סופי נקש מסיעת חיפה שלנו. במכתב מלינים חברי המועצה על כך כי הועד בקרית חיים כן מתפקד וכן בעל יכולות ביצוע בניגוד לנטען נגדו. […]