עיריית חיפה מתנה את חשמול מסילות הרכבת בשיקוע תוואי המסילות

במכתב מקיף ומנומק שנשלח ע"י העירייה למינהל רשות מקרקעי ישראל ולמנכ"לי משרד התחבורה, האוצר והרכבת, דורשת העירייה לקבל לאלתר תכנית סדורה ומפורטת לביצוע שיקוע מסילת הרכבת וזאת כתנאי מקדמי לחשמול מסילות הרכבת בעיר.

| עודכן: מאי 16, 2024

רכבת בחיפה אילוסטרציה צילום: רכבת ישראל

העיריה מדגישה בפנייתה, כי חשמול פסי הרכבת באופן עילי יגביה וידגיש את החיץ בין העיר לים ויסב נזק כלכלי, סביבתי, תחבורתי ואורבני מתמשך לעיר ולתושביה, תוך יצירת מכשול של ממש לפיתוחה, שגשוגה ומיצובה של חיפה כעיר ים מובילה.

ראש העיר, יונה יהב: "כל התחייבויות המדינה, הן בכתב והן בחוזים מחייבים, כלפי עיריית חיפה – לא קויימו ועל כן תקפיד העירייה על קוצו של יוד בקיום התחייבויות המדינה כלפיה בכל הנוגע לחישמול מסילות הרכבת. שיקוע המסילה בחיפה מהווה תנאי הכרחי לתיקון העוול ההיסטורי שהחל עוד בימי המנדט, עם הנחת מסילת הרכבת לאורך חופי העיר. השיקוע יסיר את החיץ המלאכותי הקיים בין העיר לים וישיב לתושבי העיר את המשאב הציבורי החשוב והמשמעותי השייך להם".

המכתב, עליו חתומות היועצת המשפטית לעירייה, ימית קליין והיועמ"ש לתכנון ולבנייה, הילה אלגרבלי, מפרט את הליכי התכנון, ההסכמים וההתחייבויות שניתנו לעיריית חיפה מאז אושרה התכנית לתשתיות לאומיות (תת"ל 18), המסדירה את פרויקט חשמול מסילות הרכבת ברחבי הארץ.

במכתבה קובעת העירייה, כי בהתאם לתכנית המתאר הארצית לפיתוח חזית הים העירונית בחיפה (תמ"א 13/3/א) וההסכמים עליהם חתמה המדינה עם העירייה, פרויקט חשמול הרכבת בחיפה חייב להתבצע בכפוף לשיקוע תוואי מסילת הרכבת – ועל כן דורשת העירייה לקבל באופן מיידי "תכנית סדורה ומפורטת לביצוע השיקוע כאמור, לרבות יעדים, לוחות זמנים ואבני דרך".

העירייה מבהירה במכתבה, כי תעמוד על קיומם של כלל ההתחייבויות וההסכמים שנחתמו עמה בנושא, הן בהיבט התקציבי, והן בהיבט התכנוני-ביצועי ולא תאשר את ביצוע חשמול המסילה ללא יישום התחייבויות המדינה בנושא.

נושאים קשורים: עיריית חיפה, רכבת ישראל


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *