מפעל דור כימיקלים במפרץ חיפה הפסיק פעילותו לחודש וחצי לאחר שלא עמד בתנאי היתר הפליטה ויחזור לעבוד תחת הגבלות שייקבעו ע"י הציבור

| עודכן: פברואר 7, 2023

צילום: אילן מלסטר

בתקופה שעד 16 בפברואר 2023 המשרד יוסיף לקבל הערות ציבור, ויעדכן את היתר הפליטה ככל שיידרש

היתרי הפליטה שמוציא המשרד למפעלים מאפשרים הטלת תנאים מגבילים על פעילות תעשייתית מזהמת, כך שתיעשה באופן שימנע ויצמצם את זיהום האוויר, ותימנע פגיעה בבריאות הציבור בישראל. עבודה ללא היתר פליטה לפעילויות אשר מפורטות בתוספת שלישית לחוק אוויר נקי אסורה על פי חוק אוויר נקי ומהווה עבירה פלילית.

מפעל דור כימיקלים הוא מפעל טעון היתר פליטה בהתאם לחוק אוויר נקי. בניגוד לחוק, איחר המפעל בהגשת הבקשה לחידוש היתר הפליטה שלו בחמישה חודשים. לאור זאת, היתר הפליטה של המפעל הסתיים ב-26 בדצמבר 2022, ועד כה לא חודש מכיוון שהמפעל לא עמד בהוראות חוק אוויר נקי.

בעתירה שהגיש המפעל לבית המשפט, ציין המפעל כי הוא נאלץ להוציא חלק לא מבוטל מעובדי הייצור לחופשה כפויה ולפטר מספר עובדים, עד אשר תתבהר התמונה בקשר להחזרת פעילות המפעל לסדרה בהתאם להיתר שיינתן לה. המשרד עמד על מתן אפשרות להערות ציבור לתקופה מלאה של 45 ימים, על פי החוק, ולא הסכים לאפשר למפעל לעבוד בהתאם לדרישות היתר הפליטה הקודם שפג תוקפו.

לאחר שנשקלו כל השיקולים, החליט המשרד על פיצול תקופת הערות הציבור כך שההיתר יפורסם במועד מוקדם יותר. בהתאם לחלוקת התקופות שבוצעה, המשרד ימשיך לקבל את הערות הציבור עד ליום 16 בפברואר 2023, שישלימו 45 ימים להערות הציבור בהתאם לחוק, והערות הציבור יוטמעו בהיתר הפליטה על ידי המשרד ככל שיהיה צורך. חלק מהערות הציבור שהתקבלו עד כה להיתר הפליטה הוטמעו בנוסח ההיתר שניתן על ידי המשרד.

בהיתר הפליטה שהוציא המשרד להגנת הסביבה למפעל דור כימיקלים, אשר נכנס לתוקפו ביום 6 בפברואר 2023, דרש המשרד תנאים שיפחיתו את זיהום האוויר כתוצאה מפעילות המפעל. במסגרת ההיתר, בין היתר, דרש המשרד הפחתת פליטות של חומרים אורגניים נדיפים, אשר חלקם מוגדרים כחומרים מסוכנים לבריאות הציבור; צמצום פליטות מחוות המכלים ואחסון חומרים מסוכנים בין היתר באמצעות הנחיות תחזוקה ופעילות שוטפת; החמרת תקן הפליטה בארובה הראשית של המפעל ועוד. בימים אלו, בהתאם לדרישות המשרד, הוסב מפעל דור כימיקלים לשימוש בגז והפסיק את השימוש בדלקים פוסיליים נוזליים אשר מובילים לזיהום אוויר חמור יותר מגז.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפקח על פעילות מפעלים מזהמים ועמידתם בהוראות החוק ובדרישות המשרד באמצעות היתרי הפליטה, במטרה לשמור על בריאות הציבור ועל אוויר נקי.

נושאים קשורים: המשרד להגנת הסביבה, מפרץ חיפה


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *