בעקבות אי ביצוע הוראות ההיתר: עיצום כספי בסך כ-18 מיליון שקל יוטל על חברת כרמל אולפינים מקבוצת בז"ן שבמפרץ חיפה

| עודכן: ינואר 30, 2023

הלבניה של בזן אילסוטרציה צילום: שגיא מורן

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן: "המשרד פועל כל העת לצמצום זיהום האוויר מתעשייה ברחבי הארץ כולה, ובאזורי תעשייה הסמוכים לאוכלוסייה בפרט. חברת כאו"ל לא נערכה כנדרש ובהתאם ללוחות הזמנים שהציב לה המשרד, ולא הורידה את פליטות תחמוצות החנקן אל מתחת לערכי הסף הנדרשים שנקבעו לה בהיתר הפליטה. התנהלות החברה מנוגדת לחוק אוויר נקי, ולצד הפעולות שביצענו מול החברה להשלמת המהלך, המשרד פתח בהליך אכיפה מנהלי מולה אשר כעת מתקרב לסיומו. לא נאפשר לחברות ומפעלים שלא לעמוד בדרישות המשרד, שנועדו לצמצם זיהום אוויר ולשמור על בריאות הציבור"

עו"ד שרית גולן יו"ר איגוד ערים להגנת הסביבה מפרץ חיפה: "אנו מברכים על הודעת המשרד להגנת הסביבה בדבר כוונתו להטיל עיצום כספי בסך כ-18 מיליון שקל על חברת כרמל אולפינים מקבוצת בז"ן שבמפרץ חיפה, בגין אי עמידה בערכי הפליטה שנקבעו.

מבז"ן נמסר ל"כרמליסט" כי הם לומדים את הודעת המשרד ויגיבו בהמשך

צעדי האכיפה מול קבוצת בז״ן רק מוכיחים את עמדת האיגוד כי המדובר במפעל מסוכן העובר על התקנים בתדירות גבוהה ואין למפעל זה מקום בקרבת אוכלוסיה. אנו נמשיך לקדם צעדים אופרטיביים מוח הממשלה כדי להביא לסגירת בז״ן והבראת מפרץ חיפה וזאת במקביל לצורך בנקיטה בהליכי פיקוח ואכיפה מחמירים כלפי תעשייה מזהמת הגורמת לתחלואה עודפת במפרץ חיפה.

המשרד להגנת הסביבה הודיע לחברת כרמל אולפינים (כאו"ל) מקבוצת בז"ן שבמפרץ חיפה, על כוונתו להטיל על החברה עיצום כספי בסך 18,056,192 שקל, בגין חריגה מערכי הפליטה שנקבעו בהיתר הפליטה של המפעל שניתנו לה מכוח חוק אוויר נקי.

בעקבות ההודעה על הכוונה להטיל עיצום, ניתנה לחברה זכות טיעון על פי חוק. בשלב הבא, ישקול המשרד את צעדיו ויקבל את החלטתו בדבר הטלת העיצום וסכומו הסופי, וייתכן שגובה העיצום הסופי בדרישת התשלום ישתנה בעקבות טענות המפר או בשל הפעלת תקנות ההפחתה.

חברת כאו"ל היא חברה-בת בבעלות מלאה של בז"ן, העוסקת בין השאר בייצור ובשיווק של פולימרים המשמשים לתעשיית הפלסטיק במפעל הנמצא במפרץ חיפה. פעילות מתקני המפעל מהווה מקור פליטה הטעון היתר פליטה מטעם המשרד להגנת הסביבה לפי חוק אוויר נקי.

בהיתר הפליטה שהונפק למפעל נדרשה החברה להגיש תוכנית ולהתקין אמצעים להפחתת פליטות תחמוצות חנקן מדודי הקיטור עד ליום 1 בינואר 2021, תוך מתן זמן היערכות סביר למפעל להשלמת המהלך ולהתקנת אמצעי הפחתת הפליטות הנדרשים.

לקראת המועד שנקבע, פנתה החברה למשרד בבקשות לדחיית המועד בשל שיקולים כלכליים ובשל אילוצים כתוצאה משבר הקורונה. לאחר ששקל את הבקשות ומשמעותן, דחה המשרד את הבקשות וקבע כי על המפעל לעמוד ביעדים שנקבעו במסגרת היתר הפליטה. ואולם, חברת כאו"ל לא נערכה כנדרש, ולא התקינה את אמצעי הפחתת הפליטות כפי שנקבע בהיתר הפליטה.

בשל היערכות לקויה של החברה ואי הקמת מתקני טיפול במזהמים, החל מ-1 בינואר 2021 נמדדו חריגות בערכי הפליטה המעודכנים שניתנו לחברה. החריגות במזהם תחמוצות החנקן מארובות המפעל היו בהשוואה לערכי הסף המעודכנים שדרש המשרד, בעדכון היתר הפליטה בינואר 2021.

בעקבות זאת, פתח מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה הליך אכיפה מנהלי מול החברה, במסגרתו הוציא צו מנהלי מכוח סעיף 45 לחוק אוויר נקי בו נקבעו ערכי פליטה מחמירים למזהם תחמוצות החנקן מתנורי הפיצוח של החברה, במטרה לצמצם את איכות האוויר באופן מיידי עד שתושלם התקנת האמצעים כפי שנקבעו בהיתר הפליטה. במקביל לצו המנהלי, המשיך המשרד את הליך האכיפה למיצוי הדין מול המפעל.

המפעל השלים את התקנת אמצעי הפחתת הפליטות בחודש מאי 2022 – כשנה וחצי לאחר המועד שנקבע בהיתר הפליטה על ידי המשרד. לאור זאת, ולאור חריגות מערכי הפליטה של המזהם תחמוצות חנקן מהערכים המעודכנים שנקבעו על ידי המשרד החל מינואר 2021, ניהל המשרד הליך אכיפה מול המפעל, במסגרתו הודיע לחברה על כוונתו להטיל עיצום כספי בסך 18,056,192 שקל, בהתאם לחוק אוויר נקי.

על פי חוק אוויר נקי, ניתנת האפשרות לחברה להשמיע את טענותיה לממונה על יישום חוק אוויר נקי. הממונה יבחן את טיעוני החברה, ולאחר שישקול את הטענות יקבל את החלטתו בדבר הטלת העיצום וגובהו הסופי.

בשנים האחרונות ניהל המשרד להגנת הסביבה מספר הליכי אכיפה נגד חברת כאו"ל וחברות נוספות בקבוצת בז"ן. בחודש יוני 2022, הגיש המשרד כתב אישום נגד החברה ושלושה נושאי משרות בה, בגין גרימת זיהום אוויר והפרות חוזרות של תנאי היתר הפליטה ורישיון העסק. נוסף על ההליך הפלילי, הטיל המשרד להגנת הסביבה במקרה זה בעבר עיצום כספי בסך כ-2.2 מיליון שקל על החברה בגין עבירות בקרת לפיד והפרות טכניות נוספות.

חברת כאו"ל משתייכת לקבוצת בז"ן. נגד קבוצת בז"ן ניהל המשרד ארבעה הליכים פליליים שונים מאז שנת 2015 שבהם הורשעו החברה ונושאי משרה בה בגין גרימת זיהום אוויר והפרות היתרי הפליטה, זיהום נחלים והפרות שהתגלו במסגרת מקרה שרפה במפעל. לצד ההליכים הפליליים, הטיל המשרד על חברות מקבוצת בז"ן עיצומים כספיים בסכום כולל של כ-3.7 מיליון שקל, ולצד זאת חויבה הקבוצה לשלם כ-7.3 מיליון שקל בגין הפרות ועבירות סביבתיות.

המשרד להגנת הסביבה פועל באמצעות דרישותיו במסגרת היתרי הפליטה למפעלים לצמצום זיהום האוויר מתעשייה. המשרד לא יאפשר הפרה של תנאי היתר הפליטה, במטרה לשמור על בריאות הציבור, ויפעל באמצעים שברשותו למיצוי הדין מול חברות ומפעלים המפרים את דרישות החוק. המשרד להגנת הסביבה ממשיך לפעול לקידום ופיתוח מפרץ חיפה, ובכלל זה הפסקת הזיקוק וסגירת התעשיה הפטרוכימית במפרץ חיפה בהקדם האפשרי, במסגרת החלטת הממשלה 1231.

נושאים קשורים: בז"ן, מפרץ חיפה, המשרד להגנת הסביבה


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *