04.07.2022

יום שני

הלבניה של בזן צילום: שגיא מורן

קבוצת בז"ן מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2022

תוצאות מרשימות על רקע השיפוץ התקופתי במתקניםEBITDA מנוטרל מאוחד של 103 מיליון דולר ומרווח זיקוק מנוטרל של 9.3 דולר לחבית

החברה רשמה הפסד נקי של 18 מיליון דולר כתוצאה משערוך חוזים עתידיים על מרווח הזיקוק

מרווחי זיקוק חסרי תקדים ברבעון השני צפויים להעניק רוח גבית משמעותית לביצועי החברה

משה קפלינסקייו"ר קבוצת בזן: "בזן מסכמת רבעון עם ביצועים עסקיים מרשימים, בפרט במגזר הזיקוק, וזאת על רקע השיפוץ התקופתי שבוצע בחלק ממתקני הקבוצה. המלחמה באוקראינה, שהחריפה את משבר האנרגיה באירופה, ממחישה עבור כולנו את החיוניות של ייצור מקומי לעצמאות אנרגטית לאומית. בד בבד ולאור אי היציבות של השוק העולמי, אנו רואים את החשיבות ביישום האסטרטגיה השקולה שהציגה בזן, במטרה להבטיח לחברה רווחיות יציבה לאורך זמן ואספקת מוצרים שוטפת למשק כולו".

משה קפלינסקי- יו"ר בזן צילום: שגיא מורן

מלאכי אלפרמנכ"ל קבוצת בזן"בזן מסכמת את הרבעון הראשון של השנה עם תוצאות מרשימות על רקע השיפוצים התקופתיים במתקנים מרכזיים של הקבוצה. ה-EBITDA המנוטרל המאוחד ברבעון הסתכם ב-103 מיליון דולר ומרווח הזיקוק המנוטרל הסתכם בכ-9.3 דולר לחבית, כאשר אלמלא השיפוץ הוא עמד על כ-11.3 דולר לחבית. מגזר הפולימרים סיים את הרבעון עם EBITDA של 17 מיליון דולר, תוצאה המבטאת את ההדממה של כל מתקני המגזר בישראל במהלך הרבעון לצורך ביצוע השיפוץ התקופתי. אלמלא השפעת השיפוץ, עמד ה-EBITDA של מגזר הפולימרים על כ-50 מיליון דולר.

החברה רשמה ברבעון הראשון הפסד נקי בסך של 18 מיליון דולר ועלייה בחוב הפיננסי נטו לרמה של 961 מיליון דולר בעיקר כתוצאה משערוך חוזים עתידיים בהם התקשרה לקיבוע מרווחי הזיקוק, וזאת על אף הביצועים השוטפים הטובים שנרשמו ברבעון. לפני פרוץ המלחמה באוקראינה, שהובילה לזינוק חד במרווחי הזיקוק, קיבעה בזן באמצעות חוזים עתידיים את מרווח הזיקוק בשיעור של כ-40% מהיקף הזיקוק שלה לשנת 2022, ברמה ממוצעת של כ-8 דולר לחבית. החל ממחצית חודש מרץ וביתר שאת מראשית הרבעון השני, אנו עדים למרווחי זיקוק חסרי תקדים (לדוגמה, מרווח הסולר מעל הברנט שעומד בממוצע מראשית הרבעון השני על כ-47 דולר לחבית), אשר צפויים להעניק רוח גבית משמעותית לביצועי החברה בהמשך השנה. במקביל לפעילות השוטפת ממשיכה בזן להשקיע במנועי צמיחה חדשים במסגרת יישום התכנית האסטרטגית. כפי שדיווחנו בחודש אפריל, השלימה בזן שלושה מהלכים שיקדמו אותה באופן משמעותי למימוש היעד האסטרטגי של 15% פלסטיק ממוחזר עד שנת 2025 ו-30% ממוחזר עד 2030. העסקה האחרונה הייתה רכישת השליטה בחברת VPM בסוף חודש מרץ, חברה העוסקת במחזור מכני של פלסטיק בהיקף של כ-12,000 טון בשנה, לפי שווי חברה של כ-40 מיליון שקל".

עיקרי תוצאות קבוצת בזן (במיליוני דולר)

 1-3.20221-3.2021שינוי (% או דולר)
EBITDA מנוטרל1037439%
פולימרים (כאו"ל ודוקור)17 (1)59-71%
מרווח זיקוק מנוטרל (דולר לחבית)9.3 (2)4.35.0
רווח (הפסד) נקי-1855-133%
הכנסות*2,2591,27777%
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (לפני שינויים בהון חוזר ומס)19815726%
רכישת נכסים קבועים5421157%


(1) EBITDA פולימרים אלמלא הטיפול התקופתי בכלל מתקני כאול נאמד בכ-50 מליון דולר.

(2) מרווח זיקוק מנוטרל פרופורמה אלמלא הטיפול התקופתי בחלק ממתקני החברה, ובפרט במתקן הפצחן הקטליטי (FCC), של 11.3 דולר לחבית.

* בתעשיית הזיקוק והפטרוכימיה הגורם העיקרי המשפיע על תוצאות הפעילות אינו מחזור ההכנסות, אלא מרווחי הזיקוק והפטרוכימיה, שהם ההפרש בין ההכנסות ממכירת סל המוצרים לבין עלות חומרי הגלם שהחברה רוכשת.

מחזור המכירות ללקוחות חיצוניים לפי תחומי פעילות (מיליוני דולר)

 1-3.20221-3.2021שינוי
זיקוק (1)1,9881,03193%
פולימרים (2)26623911%
אחרים57-29%
סה"כ2,2591,27777%

(1)   עלייה חדה במחיר התזקיקים במקביל לעליית מחיר הנפט הגולמי, לצד עלייה בכמות הנמכרת.

(2)   עלייה חדה במחירי הפולימרים במקביל לעליית מחיר הנפט הגולמי, לצד ירידה בכמות הנמכרת בשל הטיפול התקופתי בכלל מתקני כאול ברבעון הראשון של 2022 .

נתוני שוק עיקריים

 1-3.20221-3.2021שינוי (% או דולר) 
מחיר ברנט (דולר לחבית)102.261.167%
מרווח אורל רויטרס (דולר לחבית)10.1-0.210.3
מרווח אורל בלומברג ממוצע (דולר לחבית)9.92.77.2
מרווח אזרי בלומברג ממוצע (דולר לחבית)11.04.07.0
מרווח פוליפרופילן מעל נפטא (דולר לטון)9921175-183
מרווח פוליאתילן מעל נפטא (דולר לטון)1,1321278-146

נתונים מאזניים עיקריים (במיליוני דולר)

 31.3.202231.12.2021שינוי
הון עצמי1,3911,37318
חוב פיננסי, נטו961841120

אודות קבוצת בזן

קבוצת בזן הינה תשלובת הזיקוק והפטרוכימיה הגדולה בישראל ואחת המובילות באזור. למגזר הזיקוק מורכבות זיקוק גבוהה – ציון של כ- 11 במדד המורכבות של נלסון[1], כאשר לבזן מערך מתקנים חדישים בעלי כושר זיקוק של כ- 9.8 מיליון טון נפט גולמי בשנה. מגזר הזיקוק מספק מגוון מוצרים איכותיים לשימוש תעשייתי לתחבורה, לצריכה פרטית, לחקלאות ולתשתיות, לצד מוצרים ארומטיים באמצעות חברת הבת גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ. בנוסף, מייצרת קבוצת בזן מוצרים פולימרים באמצעות חברות בנות נוספות שנמצאות בבעלות מלאה של הקבוצה: כרמל אולפינים בע"מ וחברת הבת שלה דוקור.

קבוצת בזן פועלת מתוך מחויבות עמוקה ל-ESG בכל תחומי פעילותה. החברה מציבה את עקרונות ההתנהלות הסביבתית, החברתית והאתית בראש סדר העדיפויות, זאת במסגרת האסטרטגיה החדשה של החברה ובמהלך פעילותה השוטפת.

בזן נסחרת בבורסה בתל אביב החל מחודש פברואר 2007.  קבוצת בזן  נכללת במדדים ת"א 90 ות"א 125.

קישור לאתר החברה:  www.bazan.co.il

כל המידע האמור בהודעה זו המתייחס לתחזיות והערכות עתידיות הינו מידע צופה פני עתיד והינו מבוסס על הנחות, תוכניות והערכות החברה על פי מצב החברה והשוק השוררים היום ובהתאם עשוי בפועל להיות שונה, לרבות בגין אי ודאות וסיכונים שונים, ובכללם אלו המתוארים במסגרת גורמי הסיכון המפורטים בדוחות הכספיים של החברה. החברה איננה מתחייבת לעדכן על כל שינוי כאמור.

מלאכי אלפר- מנכ"ל בזן צילום: יח"צ בזן
מערכת כרמליסט

מערכת כרמליסט

"כרמליסט" הינו אתר חדשות מקצועי וחדשני אשר מעדכן באופן שוטף על כל הנעשה בעיר חיפה. "כרמליסט" שם לעצמו מטרה להביא את החדשות המעניינות והחשובות ביותר הקשורות בעיר חיפה תוך מתן חווית משתמש נוחה לכלל תושבי האזור.

שתפו עכשיו

יכול גם לעניין אותך

חדשות היום

תחנת משטרה נחנכה באיבטין

משטרת ישראל / מחוז חוף ערכה הערב (א') טקס חנוכת נקודת משטרה ביישוב הבדואי אבטין בעמק זבולון. הטקס נערך במעמד השר לביטחון הפנים חה"כ עמר

חדשות חיפה

מתחמי מחזור חדשים בנהריה

נהריה ממשיכה את מהפכת המחזור. מתחם מחזור חדש הוצב ברחוב שפרינצק הכולל את כל סוגי פחי המחזור ובעקבותיו יוצבו יותר מ-30 מתחמים דומים בכל רחבי

מעקב
הודע על
guest
0 Comments
פידבקים מוטבעים
ראה את כל התגובות