27.09.2021

יום שני

קרדיט: Printer of a souvenir of Gerhard Schott’s model tour of London circa 1723-1730 https://bit.ly/2VRqGcJ

פרשת שופטים

כניסת שבת: 18:57
יציאת שבת: 20:07

כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה

מה שמוטל על האדם במלחמתו הרוחנית כנגד יצרו הרע הוא בסך הכל לצאת למלחמה, "כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ", ואת השאר הקב"ה כבר יעשה. האדם צריך לפתוח פתח קטן, להתקרב לה', להתחזק בלימוד התורה וקיום המצוות, ואו אז ה' יתברך יסייע בידו ויצליחהו במעשי ידיו. שכן אמרו רבותינו (שיר השירים רבה ה', ג'), אמר להם הקב"ה לישראל, בני, פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו.

רבותינו דקדקו לומר דווקא "פתח כחודה של מחט" ולא פתח אחר, כיון שישנם כמה וכמה סוגי פתחים. יש פתח שאדם פותח בחול הים, ולאחר כמה רגעים מגיע רוח קלה ומכסה את הפתח בחול לכמות שהיה בתחילה. וישנו פתח שמחזיק אף פחות מהפתח הנ"ל, והוא פתח שעושה האדם במאכל מוצק, כגון מרגרינה וכדומה, מעט חום ממיס את המרגרינה ומכסה את הפתח, "וְחַם הַשֶּׁמֶשׁ וְנָמָס" (שמות ט"ז, כ"א). וישנו פתח קטן עוד יותר, כגון שעושה האדם במים, מכניס את אצבעו במים ועושה פתח, אולם מיד כשמסיר את היד נעלם הפתח, "וַיָּשָׁב הַיָּם לִפְנוֹת בֹּקֶר לְאֵיתָנוֹ" (שמות י"ד, כ"ז).

נמצא שישנם הרבה סוגי פתחים שקיימים בעולם שאדם יכול לפתוח, והם אינם הפתח שהקב"ה חפץ ורוצה שהאדם יפתח, אלא ה' יתברך רוצה שיפתח האדם פתח כחודו של מחט. פתח שנעשה באמצעות מחט יכול להישאר שנים על גבי שנים, הקב"ה רוצה שנפתח בפניו פתח מפולש מעבר לעבר שיישאר לעולם, ואז ימשיך הקב"ה להגדיל את הפתח עד שיוכלו עגלות וקרונות להיכנס בו.

על האדם לקבל קבלה חזקה ונחושה שלא יזוז ממנה לעולם, פתח כחודו של מחט, ואו אז ה' יתברך ישפיע עליו שפע ברכה וטובה ויצליחהו בכל אשר יעשה.

אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי

כשהיו אבותינו במצרים, ה' יתברך פסח על הפתח, ועל אף שלא היתה להם זכות, הצילם הקב"ה וגאלם ממצרים. ובזה ביארו המפרשים את דברי בלעם בן בעור, "מַה טֹּבוּ אֹהָלֶיךָ יַעֲקֹב מִשְׁכְּנֹתֶיךָ יִשְׂרָאֵל" (במדבר כ"ד, ה'), ופירש רש"י, על שראה פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זה. דהיינו, במנהגו של עולם על האדם לפתוח תחילה פתח קטן, להתקרב אל ה' יתברך, וכנגד פתח זה ה' יתברך פותח פתח גדול כפתחו של אולם. וזהו שאמר בלעם, מה טובו אוהליך יעקב, אתם פותחים פתח קטן, וכנגד זה ה' יתברך פותח בפניכם פתחים הרבה יותר גדולים. הפתח שפותח הקב"ה אינו מכוון בגודלו כנגד הפתח שפותח האדם, אלא הרבה יותר גדול ממנו.

אולם יגיעו זמנים שאף על פי שלא נצליח לפתוח את הפתח הקטן, ה' יתברך יפסח על הפתח ויפתח לנו שערי ברכה וישועה, ויגאל את שארית ישראל, כי לישועתך קיווינו וצפינו כל יום.

אך מה שמוטל עלינו בימי חודש אלול הקדושים שנכנסו אליהם, הוא לעשות מאמץ ולנסות להתקרב לקב"ה, "אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי" (שיר השירים ו', ב'), "אני לדודי" – תבוא אלי, תיתן מעט את עצמך, ואז "דודי לי" – אני אתן לך, אעזור ואסייע בידך.

ימים אלו מסוגלים מאוד לחזרה בתשובה ולהתקרבות לה' יתברך, "כי ימינך פשוטה לקבל שבים" (מנוסח הסליחות). ימינו של הקב"ה מתפשטת והולכת לקבל את האדם בכל מקום שהוא, ואף מקרבת את הרחוקים ביותר. ודקדקו רבותינו לומר דווקא "ימינך" ולא "שמאלך", לפי שיד ימין מורה על גבורה וחוזק, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת (סוטה מז ע"א). ה' יתברך מחזיק כביכול חזק את האדם, שפותח לפניו פתח ומוציאו מכל הקשיים והמכשולים, "יְמִין ה' רוֹמֵמָה, יְמִין ימין ה' עֹשָׂה חָיִל" (תהילים קי"ח, ט"ז).

כמדי שנה בשנה, אלפי יהודים מכל גווני הקשת צובאים על הפתחים בישיבת "אור החיים" לאמירת הסליחות השנתית. יהודים מכל הסוגים והגוונים מגיעים, דתיים וחילונים, קצינים ורופאים, נערים וזקנים, מכל שכבות העם. התורה מחברת את כולם, וזוהי אחת הדוגמאות הטובות ביותר לפריחתו של עולם התשובה והשבת עם אל אלוקיו, ואין ספק שהתעוררות זו מקרבת ומזרזת את הגאולה הקרובה. יהי רצון שנזכה לראותה בקרוב בקרוב, אמן.

הרב שמעון שטרית

הרב שמעון שטרית

רב בית כנסת הבבא סאלי ומרצה שיעורי תורה בוגרים ונוער

שתפו עכשיו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter

יכול גם לעניין אותך

מעקב
הודע על
guest
0 Comments
פידבקים מוטבעים
ראה את כל התגובות