13.04.2021

יום שלישי

כניסת שבת: 5:20 | יציאת שבת:6:29

פרשת ויקרא – שבת הגדול

הנה לכאורה יש להבין, מדוע קוראים אנו לחג הפסח בשם זה? ולא כפי שהוא נקרא בתורה חג המצות? וביותר יקשה שהרי הפסח והינו קרבן הפסח נשחט בי"ד בניסן בערב בחג ובכלל לא בחג עצמו מדוע אפוא קוראים אנו לכל החג על שמו ? כדי להבין את הדברים עלינו להתבונן בדבריו של רבי יוסף חיים בספרו בן יהוידע על דברי הגמרא במסכת בבא קמא שפ שנינו.

"תנו רבנן מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין שנפלה לבור גדול באו והודיעו את רבי חנינא בן דוסא שעה ראשונה אמר להם שלום שניה אמר להם שלום שלישית אמר להם עלתה אמרו לה: מי העלך? אמרה להם: לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי אלא כך אמרתי : דבר שאותו צדיק מצטער בו- יכשל בו זרעו"?

והקשה רבי יוסף חיים במה נשתנתה השעה השלישית מהראשונה והשניה?  ואם אמנם כאשר אמר רבי חנינא בן דוסא שאינו נביא וגם לא בן נביא מדוע בשעה ראשונה רק ערב לשלומה של הילדה וכך גם בשעה השניה ואילו בשעה השלישית ידע לומר בברור כי כבר עלתה מן הבור? כדי לישב קושיא זו מקדים רבי חיים שתי הקדמות ראשית הוא מביא כי שלושת האבות הקדושים מקבילים הם לשלושת עמודי העולם : התורה, העבודה, וגמילות חסדים. אברהם אבינו- מידתו חסד, יצחק אבינו-הנו סמל ה"עבודה" -שהיה בעצמו קרבן על מזבח ה' ואילו מידתו של יעקב היא תורה .

ההקדמה השניה היא ששלושת הרגלים אף הם מכוונים כנגד שלושת האבות וכנגד מידותיהם. חג הסוכות- הרי הוא כנגד מדתו של אברהם שהרי כולו חסד וכפי שיכולים אנו לילמוד מפרושו של הגרא זצ"ל לדברי המשנה למסכת סוכה " משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו" שכשם שמזיגת הכוס נועדה למתק את היין הקשה כך חג הסוכות הנו לג של חסד הממתק את הדינים.

בכל אופן חג הסוכות- הנו כנגד אברהם אבינו שמידתו חסד- חג הפסח- כנגד יצחק אבינו שמידתו עבודה, שהרי בפסח מקריבים אנו קרבן פסח בבית המקדש ואילו חג השבועות-חג מתן תורה – הנו כמובן כנגד יעקב אבינו שמידתו תורה. עתה אחרי שהבנו את שתי ההקדמות הללו נוכל להבין את פשר דבריו של רבי חנינא בן דוסא  שכן מאחר ונחוניא חופר שיחין דאג לעולי רגלים למי שתיה,ידע רבי חנינא בן דוסא בודאות שכל רע לא יאנה לביתו מנפילתה לבור המים.וזאת בזכות אותם שלושת רגלים- פסח, סוכות,ושבועות. 

אכן כשהגיעו לספר לו כי כבר חלפה שעה מאז נפלה הילדה לבור, ידע רבי חנינא כי אמנם שלומה של הילדה טוב באשר זכותו של חג הסוכות מגנה עליה, אולם הוא גם הבין כי אין די בזכות זו כדי להעלותה מן הבור, כאשר הגיעו לספר  לו כי חלפה השעה השניה והילדה עודנה בבור ידע רבי חנינא כי זכות חג הפסח תגן עליה לבל יאנה לה כל רע, אולם ידע גם כי זכות זו לא תעלה אותה מהבור. רק בשעה השלישית אשר היא כנגד חג השבועות-שהוא חג מתן תורה- ידע רבי חנינא לומר כי כבר עלתה הילדה מהבור- כיון שזכות התורה עצומה היא. ובכחה להושיע בישועה שלמה ומוחלטת. ןמכל מקום הנה השכרנו שישראל זכו לחג הפסח בזכות יצחק שהנו סמל ל"עבודה" ומה משיך את חג הפסח למידתו של יצחק קרבן הפסח. לפיכך נקרא החג על שם הקרבן שמחמתו זכו לו  ישראל.

הרב שמעון שטרית

הרב שמעון שטרית

רב בית כנסת הבבא סאלי ומרצה שיעורי תורה בוגרים ונוער

שתפו עכשיו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter

יכול גם לעניין אותך

חדשות היום

ישראל חוגגת עצמאות עם הטבע והמורשת

רשות הטבע והגנים: "נערכים לקליטת למעלה כ-200 אלף מטיילים ביום העצמאות" רשות הטבע והגנים מודיעה היום כי ביום עצמאות הקרוב צפויים לטייל בשמורות הטבע והגנים

חדשות היום

מתנ"ס הדר עובר לניהול החברה למתנ"סים

ניהול המתנ"ס ע"י החברה הממשלתית יאפשר לתושבי שכונת הדר ליהנות משירותים קהילתיים איכותיים ומגוונים יותר בכל שכבות הגיל ותביא לחסכון משמעותי בעלויות התפעול שיופנו להרחבת

מעקב
הודע על
guest
0 Comments
פידבקים מוטבעים
ראה את כל התגובות