18.04.2021

יום ראשון

היועמ"ש לעיריית חיפה למנכ"ל רשות הטבע והגנים: "פעלו לאלתר ליישום מלא של כלל הסמכויות לטיפול בנושא חזירי הבר בחיפה"

היועמ"ש לעיריית חיפה, עו"ד ימית קליין, לשאול גולדשטיין, מנכ"ל "רשות הטבע והגנים": "פעלו לאלתר ליישום מלא של כלל הסמכויות שהפקיד בידיכם המחוקק, לטיפול בנושא חזירי הבר בחיפה"

במכתב, ששלחה עו"ד קליין למנכ"ל רט"ג, מציינת קליין, כי "תושבי העיר חיפה סובלים על בסיס יומיומי ממטרדים ומנזקים שונים ומגוונים, הן לרכוש והן לנפש, אשר נגרמים כתוצאה משוטטות החזירים, כאשר רק לאחרונה התרחשו מספר תקיפות פיזיות של ממש לצד מקרים מסוכנים של תאונות דרכים הנגרמות בשל נוכחות חזירי הבר בעיר". "לאור זאת", מוסיפה קליין, "אנו פונים אליכם פעם נוספת, בתור הגוף הסטטוטורי, האמון והמופקד על הפיקוח על חיות הבר, אשר לו מלוא המומחיות והאחריות, בדרישה כי תפעלו לאלתר ליישום מלא של כלל הסמכויות הרגולטוריות והאכיפתיות, אשר הפקיד המחוקק בידיכם".


היועמ"ש לעיריית חיפה, עו"ד ימית קליין, פנתה אתמול (א') במכתב לשאול גולדשטיין, מנכ"ל "רשות הטבע והגנים", בו דרשה ממנו, כי הרשות תיקח על עצמה את האחריות המלאה לטיפול בנושא שוטטות חזירי הבר ברחובות חיפה, כרשות הממשלתית, האמונה והאחראית באופן בלעדי על הרגולציה, האכיפה והפיקוח בטיפול בחיות הבר ואשר לו מלוא המומחיות לטיפול בנושא. 


במכתבה מפרטת קליין את כלל האמצעים, בהם נקטה עיריית חיפה עד כה, על מנת לטפל בתופעה, אולם היא מדגישה שהדבר נעשה לפנים משורת הדין וחרף העובדה, כי לא נקבע בחוק כי זהו תפקידה של הרשות המקומית לטפל בחיות בר. "אנו מוצאים עצמנו במציאות אבסורדית", כותבת קליין, "בה אנו נדרשים לבדנו ליזום ולאלתר מחקרים עצמאיים ולגשש באפילה בנוגע לדרך היעילה, הנכונה והאפקטיבית לטיפול בתופעה". 
עוד ציינה קליין, כי "אין די בכל אותם צעדים מאחר ומדובר בתופעה אזורית ואף ארצית, המחייבת היערכות מערכתית כוללת. נדרשת מדיניות ברורה בנושא מטעמכם, אשר תופץ לכלל הרשויות והגופים הנוגעים בדבר תוך יצירת אחידות, פומביות ודיון משולב באשר לדרך הנכונה לטפל בתופעה".


את מכתבה מסיימת קליין במילים: "נדמה כי אין חולק, שנדרשת בעת חירום זו התערבות דחופה מצדכם באופן מתכלל ומקצועי, בהיותכם הרשות הממשלתית, האמונה והאחראית באופן בלעדי על הרגולציה, האכיפה והפיקוח בטיפול בחיות הבר. אנו דורשים שתנהגו כמצופה מרשות המופקדת על התחום, תיקחו אחריות מלאה על הטיפול בנושא זה ותנקטו בין היתר גם בהליכי אכיפה כנגד מפרי הוראות הדין כגון אלו הנוגעות להאכלת חיות הבר במרחב העירוני".


ראש עיריית חיפה, עינת קליש רותם: "לא אסכן את תושבי העיר, ואת העירייה עצמה, על ידי ציד לא חוקי (שגם הוכח כלא יעיל), עם אש חיה בצמוד לבתים פרטיים, ללא היתרים מלאים וכתובים מכל הגורמים הרלוונטיים. בהיעדר סמכות חוקית, ואין לעירייה כזו, האחריות היא אצל מי שהוסמכו בחוק, קרי רט"ג. בכוונתנו לדאוג בכל האמצעים שעומדים לרשותנו, שרט"ג יתחילו לבצע את הנדרש מהם".

לפניכם נוסח המכתב המלא:

לכבוד,        

מר שאול גולדשטיין                                                                                                  
מנכ"ל רשות הטבע והגנים

שלום רב,

הנדון: דרישה דחופה לטיפול מיידי בתופעת שוטטות חזירי הבר בעיר חיפה

הריני מתכבדת לפנות אליכם בדרישה שבנדון כדלקמן:

  1. כידוע, חיפה היא עיר ירוקה, הגובלת בפארק הכרמל וכוללת שטחי טבע נרחבים המצויים בתוך השטחים העירוניים. קרבת שכונות המגורים לשטחים הפתוחים גוררת כניסות רבות של חזירי בר אל תוך השטח העירוני. תופעת שוטטות חזירי הבר מהווה מטרד עירוני קשה מזה זמן והעירייה השקיעה ומשקיעה חשיבה, מאמצים ומשאבים רבים בהתמודדות רבת רבדים עם המטרד שהולך ומחריף. לתחושתנו, לאחרונה הגיע המצב לכדי נקודת רתיחה וזאת לאור התרבותם הטבעית של חזירי הבר בשנה האחרונה ופלישתם אל עבר המרחב העירוני. תושבי העיר חיפה סובלים על בסיס יומיומי ממטרדים ונזקים שונים ומגוונים הן לרכוש והן לנפש, אשר נגרמים כתוצאה משוטטות החזירים, כאשר רק לאחרונה התרחשו מספר תקיפות פיזיות של ממש לצד מקרים מסוכנים של תאונות דרכים הנגרמות בשל נוכחות חזירי הבר בעיר. 
  1. לאור זאת אנו פונים אליכם פעם נוספת בתור הגוף הסטטוטורי האמון והמופקד על הפיקוח על חיות הבר, אשר לו מלוא המומחיות והאחריות, בדרישה כי תפעלו לאלתר ליישום מלא של כלל הסמכויות הרגולטוריות והאכיפתיות, אשר הפקיד המחוקק בידיכם הן ברמה הארצית והן ברמה האזורית והמקומית.
  1. כידוע לכם, נקטה ונוקטת עיריית חיפה באמצעים רבים ומגוונים לצורך טיפול בתופעה של שוטטות חזירי הבר במרחב הציבורי ועליית אוכלוסייתם בעיר, הכל לפנים משורת הדין וחרף העובדה כי לא נקבע בחוק שזהו חלק מתפקידה של העירייה לטפל בחיות בר. בין הפעולות שיזמה ויישמה העירייה ניתן למנות התאמת מקורות צמחייה, אכיפה נגד מאכילים, קיבוע פחי אשפה, הסברה לציבור, צמצום מקורות מזון, ביצוע מחקרים בנושא, קיבוע פחי אשפה, החלפת הפחים ברחבי העיר לפחים שאינם נגישים לחזירי בר (אשפתונים), הגברת השמירה על ניקיון המרחב הציבורי, גידור גינות ציבוריות ואזורי מעבר של חזירי בר מהוואדיות ולאחרונה אף הוקמה קרן לסיוע בגידור של גינות פרטיות משותפות ועוד.
  1. ברם, למרבה הצער, אין די בכל אותם צעדים בהם נקטה ונוקטת עיריית חיפה על מנת להתמודד עם היקף הבעיה, שאיננה יכולה להיפתר רק ברמה המקומית ועל ידי הרשות המקומית. ברי, כי מדובר בתופעה אזורית ואף ארצית המחייבת הידרשות מערכתית כוללת. חשוב להדגיש, כי אם העניין היה יכול להיפתר ברמה המקומית וכחלק מהסמכויות שהפקיד המחוקק בידי העירייה, ניתן היה להציע קשת של סעדים, כמו לדוגמא ניודם של החזירים לשמורות טבע מרוחקות מהסביבה העירונית ותיחומם שם. אולם, צעד אופרטיבי כגון דא אינו נכלל במניפת הסמכויות החוקיות שהוענקו לעירייה ואנו מוגבלים להנחיות הבלעדיות שלכם בנושא. 
  1. כאן המקום גם לציין, כי לא די בהנחיות כלליות ומעורפלות מצדכם בנושא מבלי לקבוע עמדה עניינית, מקצועית ואחידה ברמה הארצית. נדרשת מדיניות ברורה בנושא מטעמכם, אשר תופץ לכלל הרשויות והגופים הנוגעים בדבר תוך יצירת אחידות, פומביות ודיון משולב באשר לדרך הנכונה לטפל בתופעה. חלף זאת, אנו מוצאים עצמנו במציאות אבסורדית, בה אנו נדרשים לבדנו ליזום ולאלתר מחקרים עצמאיים ולגשש באפילה בנוגע לדרך היעילה, הנכונה והאפקטיבית לטיפול בתופעה. 
  1. לצורך המחשת האמור לעיל, נסתפק בשלב זה בהפניה למדיניות בכל הנוגע למתן היתרים מיוחדים, המאפשרים פגיעה והמתה בחיית בר והתנאים שנקבעים במסגרתם. בנקל ניתן לגלות, כי תנאי ההיתרים הנ"ל מוענקים באופן שאינו אחיד, והם משתנים ממקום למקום ומעת לעת ואף תלויים לעתים בזהות המבקש. בהקשר זה עמדת רשות הטבע והגנים איננה קוהרנטית ורב הנסתר בה על הגלוי. לא זו אף זו, חלק מהתנאים שנקבעים בהיתרים הנ"ל מפנים לקבלת אישור של רשויות מדינה, ובראשן המשטרה, אשר התגלה כי איננה מוכנה לתת את אישורה בכתב לביצוע הפעולות מושא ההיתר. התנהלות מעין זו מותירה רושם כאילו עסקינן בפעולה, אשר חוקיותה מוטלת בספק ולא לובן עניינה מולכם. כך מוצאים אנו עצמנו בעמדת המתווך בין שני גופים ממשלתיים, אשר מזמן היו צריכים להידרש לסוגיה עקרונית זו – כיצד נכון לטפל בחזירי הבר המשוטטים במרחב העירוני מבלי לחשוף את הציבור לסכנות מוחשיות ומיותרות. 
  1. נדמה כי אין חולק, שנדרשת בעת חירום זו התערבות דחופה מצדכם באופן מתכלל ומקצועי בהיותכם הרשות הממשלתית האמונה והאחראית באופן בלעדי על הרגולציה, האכיפה והפיקוח בטיפול בחיות הבר. זאת מתוקף החקיקה הייעודית הקיימת בנושא ובכלל זה החוק  להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955, התקנות שמכוחו והנהלים וכן חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה תשנ"ח-1998 שם קיימת התייחסות ספציפית בכל הנוגע לחיות בר. 
  1. מעבר לנדרש, יצוין כי גם אם לשיטתכם חלוקת האחריות היא משותפת- ועל כך אנו חלוקים – הרי שאין חולק, כי הרגולטור והגוף המוביל על פי חוק להתמודדות עם חיות בר הינו רשות הטבע והגנים. מטבע הדברים נדרש מרגולטור מוביל שכזה לקבוע מדיניות כללית, ארצית, אחידה ופומבית שבמסגרתה יפורטו כלל ההנחיות, הנהלים כמו גם הפעולות הנדרשות לביצוע וזהות המבצע, הקצאת משאבים כספיים מספקים וכוח אדם מתאים. 
  1. אנו דורשים שתנהגו כמצופה מרשות המופקדת על התחום, תיקחו אחריות מלאה על הטיפול בנושא זה ותנקטו בין היתר גם בהליכי אכיפה כנגד מפרי הוראות הדין כגון אלו הנוגעות להאכלת חיות הבר במרחב העירוני. יש לציין, כי סוגיה אחרונה זו לובנה בעבר מול הגורמים השונים מטעמכם והובטח כי תפעילו את מלוא סמכויות האכיפה שבידיכם על פי חוק, שהינן רחבות ועוצמתיות פי כמה מאלו שבידי הרשות המקומית (אשר ידיה כבולות בשל רמת ההוכחה הנדרשת לצורך רישום דו"ח, סמכויות הפיקוח העירוני המוגבלות וכאשר צולחים את כל הקשיים מדובר בקנס נמוך יחסית בסך של 730 ₪). למפקחי רשות הטבע והגנים, לעומת זאת, הוענקו סמכויות של שוטר המאפשרות ביצוע תפיסה, חקירה, עיכוב, חיפוש וכיוצא בזה. עוד יצוין, כי הועברו מטעמנו מספר דרישות לטיפול בתלונות שצורפו אליהן ראיות של ממש בעניין מאכילי חזירים ובמסגרתן התבקשתם על ידינו לפתוח בחקירה ולמצות את הדין אל מול מפרי החוק. למיטב ידיעתנו, תלונות אלו לא טופלו ואף חמור מכך לא ניתנה כל החלטה מסודרת מטעם תובע מוסמך, המורה על סגירתם תוך הפניה לעילת הסגירה ביחס לכל תלונה. 
  1. אקדים תודה להתייחסותכם ולטיפולכם המיידי בסוגיה לאור חשיבותה והמסוכנות הנשקפת ממנה ומשפיעה על חיי התושבים בחיפה באופן נרחב ויומיומי. 

בכבוד רב ובברכה,

ימית קליין, עו"ד

היועצת המשפטית לעירייה

מערכת כרמליסט

מערכת כרמליסט

"כרמליסט" הינו אתר חדשות מקצועי וחדשני אשר מעדכן באופן שוטף על כל הנעשה בעיר חיפה. "כרמליסט" שם לעצמו מטרה להביא את החדשות המעניינות והחשובות ביותר הקשורות בעיר חיפה תוך מתן חווית משתמש נוחה לכלל תושבי האזור.

שתפו עכשיו

שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter

יכול גם לעניין אותך

מעקב
הודע על
guest
0 Comments
פידבקים מוטבעים
ראה את כל התגובות